Saltar al contenido

Hojas de reclamaciones de Cataluña

Los establecimientos de Cataluña deben disponer de un cartel informando de la existencia de hojas de reclamaciones.
Este cartel debe estar visible y el establecimiento debe disponer de hojas de reclamaciones a disposición de consumidor que las solicite.

Cartel de Hojas de reclamaciones de Cataluña
Cartel de Hojas de reclamaciones de Cataluña

Tots els establiments que comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores a Catalunya inclosos dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia
Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb el model inclòs en l’annex.

Queda prohibida la tinença o el lliurament a les persones consumidores de fulls o documents, en qualsevol mena de suport, que puguin induir a error o confusió amb els oficials a causa de la seva presentació, naturalesa o finalitat.

Descarga 

Descarga gratis del Cartel de Hojas de Reclamaciones de Cataluña

Hojas de reclamaciones de Cataluña (Modelo oficial y decreto)

Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia